W dniu 21 listopada b.r., o godz. 10:00 na falach Polskiego Radia Rzeszów, które przyznało naszym jubileuszowym uroczystościom patronat medialny, mogliśmy usłyszeć znajome głosy. Gośćmi audycji wyemitowanej w ramach cyklu tematycznego „Tu i Teraz” były nasza Dyrektor, Pani Renata Łunarska oraz Pani Pedagog, Anna Krawczyk. Słuchacze m. in. mogli dowiedzieć się wielu rzeczy o historii funkcjonowania ALO, co takiego sprawia, że jesteśmy tak wyjątkową szkołą, a także jakie atrakcje zaplanowaliśmy z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności szkoły. Dla tych, którzy z rozmaitych przyczyn nie mieli możliwości wysłuchania audycji zamieszczamy poniżej link do nagrania. Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że wszelkie prawa autorskie do audycji posiada wyłącznie Polskie Radio Rzeszów oraz, że jakiekolwiek wykorzystywanie audycji do celu innego niż informacyjny, bez zgody producenta jest niezgodne z prawem.